Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Solidarność Kozienice

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w ENEA Wytwarzanie Sp z o.o.


Solidarność Kozienice

Logowanie

Zarejestruj się

Komisja Zakładowa

Zadania i cele Związku Zawodowego „Solidarność” w ENEA Wytwarzanie S.A.:
  1. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawcy
  2. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcą
  3. Opiniowanie i negocjowanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  4. Negocjowanie wskaźnika wzrostu przyrostu wynagrodzeń
  5. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych
  6. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach pracowniczych dotyczących zakresu działania Związku
  7. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów a także zasad BHP, podejmowanie przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy
  8. Konsultowanie spraw związanych z wyborem SIP, wypowiedzeniami umów o pracę, zwolnień dyscyplinarnych.
  9. Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku i ich rodzin
  10. Reprezentowanie interesów pracowniczych i związkowych na zewnątrz.

Polecamy